Polski rejestr zespołu takotsubo


Ośrodki

W rejestrze biorą udział wszystkie Pracownie Hemodynamiki zrzeszone w Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ośrodek koordynujący
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, dr n. med. Monika Budnik, dr n. med. Radosław Piątkowski

Ośrodki wiodące
Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek, dr n. med. Miłosz Marona
Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś, dr n. med. Renata Rajtar-Salwa, dr Michał Susuł
Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, dr Dominika Duda-Pyszny
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki, dr n. med. Małgorzata Zalewska-Adamiec
Katedra i Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, dr n. med. Agnieszka Wojtkowska
Katedra i I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 , dr n. med. Aneta Klotzka, dr Sylwia Iwańczyk     
Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko