Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych


W rejestrze biorą udział wszystkie Pracownie Hemodynamiki zrzeszone w Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego