Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych


W rejestrze biorą udział wszystkie Pracownie Hemodynamiki zrzeszone w Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

https://aisn.pl/aktualnosci/pol-tako-wieloosrodkowy-ogolnopolski-rejestr-pacjentow-z-zespolem-takots...