Polski rejestr zespołu takotsubo

Ośrodki

W rejestrze biorą udział wszystkie Pracownie Hemodynamiki zrzeszone w Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ośrodek koordynujący

I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med. Monika Budnik, dr hab. n. med. Radosław Piątkowski
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Ośrodki wiodące

Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek, lek. Miłosz Marona, lek. Małgorzata Celińska-Spodar

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś, dr n. med. Renata Rajtar-Salwa, dr Michał Susuł

Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, dr Dominika Duda-Pyszny

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki, dr n. med. Małgorzata Zalewska-Adamiec

Katedra i Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski

Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, dr n. med. Agnieszka Wojtkowska

Katedra i I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak, dr n. med. Aneta Klotzka, dr Sylwia Iwańczyk

Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, lek. Jakub Baran

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, Warszawa
Płk dr hab.n.med. Paweł Krzesiński, prof. WIM, dr n.med. Beata Uziębło-Życzkowska

Oddział Kardiologii w Szpitalu Polskim w Sztumie
dr n. med. Przemysław Wilczewski, dr n. med. Nader Elmasri, dr hab. n. med. Marek Koziński

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. med. Marek Roik

Klinika Kardiologii, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, lek. Maciej Dąbek

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
dr n. med. Marek Styczkiewicz, dr Dorota Nowosielecka